Người Ga-li-lê Ơi

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Mùa Chay - Phục Sinh

CBST2

ĐK.

Người Ga-li-lê ơi,

người Ga-li-lê ơi, sao còn nhìn mãi lên trời,

trời xa xăm, lòng nhung nhớ.

Chúa đã được rước lên trời,

Chúa đã được rước lên trời.

Rồi mai đây Người lại đến như nay Người đã lên trời.


1.

Này Chúa ngự lên, ngự lên giữa điệu kèn vang.

Chúa đi mở đường sẵn sàng cho chúng con tiến về thiên đàng.


ĐK.

Người Ga-li-lê ơi,

người Ga-li-lê ơi, sao còn nhìn mãi lên trời,

trời xa xăm, lòng nhung nhớ.

Chúa đã được rước lên trời,

Chúa đã được rước lên trời.

Rồi mai đây Người lại đến như nay Người đã lên trời.


2.

Thủ Lãnh Hội Thánh ngự lên cõi trời đẹp tươi.

Chúng con chi thể của Người luôn vững tin sẽ được lên trời.


ĐK.

Người Ga-li-lê ơi,

người Ga-li-lê ơi, sao còn nhìn mãi lên trời,

trời xa xăm, lòng nhung nhớ.

Chúa đã được rước lên trời,

Chúa đã được rước lên trời.

Rồi mai đây Người lại đến như nay Người đã lên trời.


3.

Bài ca phục sinh rền vang suốt nẻo hành hương.

Chúa đang đưa người bốn phương vui bước theo Chúa trọn con đường.


ĐK.

Người Ga-li-lê ơi,

người Ga-li-lê ơi, sao còn nhìn mãi lên trời,

trời xa xăm, lòng nhung nhớ.

Chúa đã được rước lên trời,

Chúa đã được rước lên trời.

Rồi mai đây Người lại đến như nay Người đã lên trời.

Người Ga-li-lê Ơi - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh