Chúa Về Trời, Con Ra Đi

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Cecilia

(https://www.youtube.com/watch?v=qrWb4SVPj7Y)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Mùa Chay - Phục Sinh

CBST1

ĐK.

Hỡi người Ga-li-lê, sao còn mải mê đăm đăm nhìn trời Chúa đã về.

Mai này, Người lại đến trên đám mây, trong thánh oai, như hôm nay Người đã về trời.

 

1.

Chúa về trời, con ra đi, môi ca hát gieo rắc Tin Mừng đó đây.

Bước theo Chúa vào cuộc đời, khó nguy dẫu ngàn dặm đường, rắc gieo tình thương.


ĐK.

Hỡi người Ga-li-lê, sao còn mải mê đăm đăm nhìn trời Chúa đã về.

Mai này, Người lại đến trên đám mây, trong thánh oai, như hôm nay Người đã về trời.

 

2.

Chúa về trời, con ra đi, tung đôi cánh soi ánh Tin Mừng Chúa xưa.

Nắng mưa chấp nhận một đời, vững tin Chúa trên tầng trời vẫn theo chở che.


ĐK.

Hỡi người Ga-li-lê, sao còn mải mê đăm đăm nhìn trời Chúa đã về.

Mai này, Người lại đến trên đám mây, trong thánh oai, như hôm nay Người đã về trời.

 

3.

Chúa về trời, con ra đi, mang thánh giá thương khó lên đồi máu xưa.

Bước qua khổ hình cuộc đời, tiến theo Chúa lên bầu trời, biết bao niềm vui.


ĐK.

Hỡi người Ga-li-lê, sao còn mải mê đăm đăm nhìn trời Chúa đã về.

Mai này, Người lại đến trên đám mây, trong thánh oai, như hôm nay Người đã về trời.

Chúa Về Trời, Con Ra Đi - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh