Hãy Xin Sẽ Cho

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Tam Biên

(https://www.youtube.com/watch?v=Hb30V4rJn2Y)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Ca Nguyện

CBST1

ĐK.

Hãy xin sẽ cho, hãy tìm sẽ gặp, và người hãy gõ sẽ mở cho.

 

1.

Con đi tìm chân lý, con xin Chúa mở cho.

Mở cho con thấy được Ngài, để cho con biết yêu Ngài, mở cho con thấy đường đi.

Khó nguy không ngại e chi, có sao trời sáng ngời quang huy.


ĐK.

Hãy xin sẽ cho, hãy tìm sẽ gặp, và người hãy gõ sẽ mở cho.

 

2.

Con đi tìm thương mến, con xin Chúa mở cho.

Mở cho con biết yêu đời, và cho con biết yêu người, tình yêu chan chứa ngàn nơi.

Biết trao hy vọng cho nhau, ước cho đời hết vợi thương đau.


ĐK.

Hãy xin sẽ cho, hãy tìm sẽ gặp, và người hãy gõ sẽ mở cho.

 

3.

Con đi tìm vui sống, con xin Chúa mở cho.

Mở cho con lối an bình, mở cho con suối ân tình, dìu con trong ánh bình minh.

Mến tin hy vọng trung trinh, tháng năm tìm Nước Trời quang vinh.


ĐK.

Hãy xin sẽ cho, hãy tìm sẽ gặp, và người hãy gõ sẽ mở cho.

 

4.

Con đi tìm nhân đức, con xin Chúa mở cho.

Để con nên suối tinh tuyền, để con vui sống đơn hèn, để con nên giống trẻ thơ.

Có khi lưu lạc tha phương, Chúa đưa về bến bờ yêu thương.


ĐK.

Hãy xin sẽ cho, hãy tìm sẽ gặp, và người hãy gõ sẽ mở cho.

Hãy Xin Sẽ Cho - Phanxicô - Ca Nguyện