Xin Trời

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Hôn Lễ

CBST1

1.

Xin Trời nghe tiếng cõi đời, mùa xuân hoa bướm trao lời tình chung.

Mùa xuân hoa đẹp mấy rừng, xin Trời đưa gió hương nồng vào tim.

 

ĐK.

Tình mến rất thiết tha, tình qua những tháng năm, tình thắm nối kết trong tình Chúa.

Đời sẽ có tiếng ca, đường xa mãi có nhau, ngày sau sẽ mãi như ngày đầu.

 

1. (tiếp)

Cho dù ngàn sao tắt trên đồi, cho dù lệ tan vỡ trên môi,

Tình xanh vẫn xanh, tim hồng vẫn nồng, bao mối dây tơ hồng còn vương.

 

2.

Trên đường đi với câu thề, buổi mai mây đón, đêm về nguyệt soi.

Niềm tin kêu gọi suốt đời, nương nhờ bên Chúa có đời bình yên.


ĐK.

Tình mến rất thiết tha, tình qua những tháng năm, tình thắm nối kết trong tình Chúa.

Đời sẽ có tiếng ca, đường xa mãi có nhau, ngày sau sẽ mãi như ngày đầu.


2. (tiếp)

Ra đời rồi mai bước qua cầu, nghiêng đầu chịu mưa nắng cho nhau.

Nhiều khi có vui, đôi lần có sầu, luôn có hai mái đầu kề nhau.

 

3.

Đôi lòng chung kết ân tình, ngày mai nên mái gia đình thần tiên.

Bàn tay hy vọng nối liền, chung lòng trong Chúa vững bền bờ vai.


ĐK.

Tình mến rất thiết tha, tình qua những tháng năm, tình thắm nối kết trong tình Chúa.

Đời sẽ có tiếng ca, đường xa mãi có nhau, ngày sau sẽ mãi như ngày đầu.


3. (tiếp)

Cho nàng tròn nhân đức mẹ hiền, bên chàng, người cha rất khôn ngoan.

Lòng cha mến yêu, tim mẹ thắm tình, cùng mến yêu dắt dìu đàn con.

 

4.

Khi Trời thánh hóa ước nguyền, dòng sông Thiên Chúa đưa thuyền tình yêu.

Thuyền đi qua những dấu chiều, men bờ theo tiếng sáo diều ngẩn ngơ.


ĐK.

Tình mến rất thiết tha, tình qua những tháng năm, tình thắm nối kết trong tình Chúa.

Đời sẽ có tiếng ca, đường xa mãi có nhau, ngày sau sẽ mãi như ngày đầu.

Xin Trời - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối (1/2)
Xin Trời - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối (2/2)