Ngày Diễm Phúc

(Kh 19:8-9)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Hôn Lễ

CBST2

1.

Ngày diễm phúc, ngày chung đôi, ngày hẹn thề.

Tình trao nhau, quỳ bên nhau, nguyện cho nhau.

Chúa ban phước cho người có nhau,

với giao ước chung tình hiến trao,

xin cho người luôn sống trung thành trước sau.


ĐK.

Từ Si-on, xin Chúa chúc lành xuống ơn,

để duyên tình mỗi ngày tươi thắm hơn.

Cầm sắt chung tình, loan phượng hòa minh.

Một mái gia đình, muôn phần đẹp xinh.


2.

Đời kết ước, đời chung thân, đời đồng hành.

Ngày tinh khôi, thuyền ra khơi, về muôn nơi.

Khấn xin Chúa chung đường lứa đôi,

giúp tung gió đưa thuyền lướt trôi,

xin ơn trời tung gió đưa thuyền lướt trôi.


ĐK.

Từ Si-on, xin Chúa chúc lành xuống ơn,

để duyên tình mỗi ngày tươi thắm hơn.

Cầm sắt chung tình, loan phượng hòa minh.

Một mái gia đình, muôn phần đẹp xinh.


3.

Dù nắng gió, dù chông gai, dù đường dài.

Dù hôm nay, dù hôm mai, dù tương lai,

Chúa thêm sức cho người gắng công,

Chúa cho lúa đơm hạt kết bông,

cho hai người chung sức tát cạn biển Đông.


ĐK.

Từ Si-on, xin Chúa chúc lành xuống ơn,

để duyên tình mỗi ngày tươi thắm hơn.

Cầm sắt chung tình, loan phượng hòa minh.

Một mái gia đình, muôn phần đẹp xinh.


4.

Người biết giữ tình yêu thương đời vợ chồng

được nếm trước tiệc nghinh hôn của Chiên Con.

Chúa vun đắp gia đình khắp nơi,

Chúa chăm sóc ơn gọi lứa đôi,

Chúa giữ gìn ai sống ơn gọi lứa đôi.


ĐK.

Từ Si-on, xin Chúa chúc lành xuống ơn,

để duyên tình mỗi ngày tươi thắm hơn.

Cầm sắt chung tình, loan phượng hòa minh.

Một mái gia đình, muôn phần đẹp xinh.

Ngày Diễm Phúc - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối (1/2)
Ngày Diễm Phúc - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối (2/2)