Lạy Mẹ Từ Bi

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Đức Mẹ

CBST2

1.

Lạy Mẹ từ bi luôn trìu mến,

Chúng con này vui đến khấn xin.

Dâng Mẹ câu hát mến tin,

xin Mẹ nâng đỡ, giữ gìn, chở che.


2.

Đường dài về Quê bao ngày tháng,

có Mẹ là Sao Sáng dẫn đưa.

Dẫu đời khi nắng khi mưa,

Áo Mẹ yêu dấu che vừa trần gian.


3.

Người tìm ủi an luôn tìm đến,

đến nghe Mẹ thương mến hát ru.

Qua Mẹ thấy Chúa Giê-su,

thấy tòa Thiên Chúa nhân từ hiển vinh.

Lạy Mẹ Từ Bi - Phanxicô - Đức Mẹ