Con Cảm Động

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

(https://www.fb.com/100009283137385/videos/716127780020756/)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Ca Nguyện

CBST2

ĐK.

Nhiều khi con trầm lắng trong tình Chúa bao la, suy về đường đời đã đi qua.

Con cảm động biết nói gì, con cảm động biết nói gì, xin thầm tạ ơn Chúa.


1.

Nếu Chúa không quan phòng cuộc sống, con nhọc nhằn chi cũng uổng công.

Giờ nhìn lại từng năm tháng xưa, con mới hiểu bàn tay Chúa đưa.


ĐK.

Nhiều khi con trầm lắng trong tình Chúa bao la, suy về đường đời đã đi qua.

Con cảm động biết nói gì, con cảm động biết nói gì, xin thầm tạ ơn Chúa.


2.

Nhớ có khi bao buồn đau đến, con chẳng nhận ra Chúa ở bên.

Giờ nhìn lại giọt nước mắt rơi, con thấy cả vườn hoa thắm tươi.


ĐK.

Nhiều khi con trầm lắng trong tình Chúa bao la, suy về đường đời đã đi qua.

Con cảm động biết nói gì, con cảm động biết nói gì, xin thầm tạ ơn Chúa.


3.

Chúa biết con xác hồn yếu đuối, cát bụi tìm theo cát bụi thôi.

Dù tội tình nào con vấn vương, Chúa vẫn nhìn và luôn xót thương.


ĐK.

Nhiều khi con trầm lắng trong tình Chúa bao la, suy về đường đời đã đi qua.

Con cảm động biết nói gì, con cảm động biết nói gì, xin thầm tạ ơn Chúa.


4.

Chúa dẫn đưa âm thầm trìu mến, con chẳng ngờ đã đến bờ xa,

chẳng ngờ được đầy dư thánh ân, Chúa mãi ở gần, luôn đỡ nâng.


ĐK.

Nhiều khi con trầm lắng trong tình Chúa bao la, suy về đường đời đã đi qua.

Con cảm động biết nói gì, con cảm động biết nói gì, xin thầm tạ ơn Chúa.

Con Cảm Động - Phanxicô