Ai Nghe Lời Chúa

(Lc 8:21; Mt 7:24; Gc 1:25; Đnl 32:2)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Lời Chúa

CBST2

ĐK.

Ai nghe Lời Chúa, nghe Lời và sống theo

là sống trong gia đình Chúa với Mẹ và anh em Ngài.


1.

Ai đón nhận Lời Chúa và thực thi, thì như nhà xây trên đá,

dẫu gió mưa đưa sóng nước lên, nhà luôn vững bền.


ĐK.

Ai nghe Lời Chúa, nghe Lời và sống theo

là sống trong gia đình Chúa với Mẹ và anh em Ngài.


2.

Ai trung thành tuân giữ Luật truyền ban, thì tâm hồn nên thanh thoát,

sẽ thấy bao công sức góp nên niềm vui vững bền.


ĐK.

Ai nghe Lời Chúa, nghe Lời và sống theo

là sống trong gia đình Chúa với Mẹ và anh em Ngài.


3.

Con khấn nguyện Lời Chúa là trời mưa gội cho lòng con tươi mát,

mỗi phút giây con sống gắng công nở hoa thắm nồng.


ĐK.

Ai nghe Lời Chúa, nghe Lời và sống theo

là sống trong gia đình Chúa với Mẹ và anh em Ngài.

Ai Nghe Lời Chúa - Phanxicô - Lời Chúa