Dâng Chúa Dịu Hiền

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Dâng Lễ

CBST2

1.

Muôn lòng hiệp lễ dâng thành kính cảm tạ tình Chúa thương muôn đời.


ĐK.

Ngợi khen Chúa dịu hiền, tình Chúa mãi vững bền.


2.

Muôn người một lễ dâng cảm mến, chúc tụng một Chúa Chiên nhân lành.


ĐK.

Ngợi khen Chúa dịu hiền, tình Chúa mãi vững bền.


3.

Con người được Chúa ban tặng mãi, sữa mật, rượu bánh ươm hương trời.


ĐK.

Ngợi khen Chúa dịu hiền, tình Chúa mãi vững bền.


4.

Xin được ở mãi trong nhà Chúa, trót đời là thánh ca dâng Người.


ĐK.

Ngợi khen Chúa dịu hiền, tình Chúa mãi vững bền.

Dâng Chúa Dịu Hiền - Phanxicô - Dâng Lễ