Xin Dâng Lên Chúa

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Dâng Lễ

CBST023A

1.

Xin dâng lên Chúa tâm hồn con

Vút trong lời ca ước mơ hiền hòa.

ĐK.

Dâng Ngài lời kinh mến thương

Quyện theo khói hương nhẹ bay vấn vương.

2.

Xin dâng lên Chúa đây tình yêu

Có khi nở hoa, có khi nhạt nhòa.


ĐK.

Dâng Ngài lời kinh mến thương

Quyện theo khói hương nhẹ bay vấn vương.

3.

Xin dâng lên Chúa đây niềm tin

Tháng năm hằn in vết sâu mỏi mòn.

ĐK.

Dâng Ngài lời kinh mến thương

Quyện theo khói hương nhẹ bay vấn vương.


4.

Xin dâng lên Chúa đây đời con

Ngóng trông ngày mai lối đi còn dài.


ĐK.

Dâng Ngài lời kinh mến thương

Quyện theo khói hương nhẹ bay vấn vương.

Xin Dâng Lên Chúa - Phanxicô - Dâng Lễ