Tiến Về Nhà Chúa

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Nhập Lễ

CBST2

1.

Đoàn con tiến về nhà Chúa, như muôn ngàn con suối nhỏ nhoi muốn tan hòa trong Chúa như biển khơi, muốn tan hòa trong Chúa như biển khơi.


ĐK.

Đoàn dân Chúa đưa về đây cùng dâng Lễ Tạ Ơn, chúc tụng danh Chúa muôn đời trong tình hiệp nhất muôn người.


2.

Cùng nhau đến bàn thờ Chúa, dâng Lễ Tạ Ơn với ngàn dân, đến lãnh nhận nơi Chúa bao hồng ân, Chúa cho đời tươi thắm như mùa xuân.


ĐK.

Đoàn dân Chúa đưa về đây cùng dâng Lễ Tạ Ơn, chúc tụng danh Chúa muôn đời trong tình hiệp nhất muôn người.

Tiến Về Nhà Chúa - Phanxicô - Nhập Lễ