Mẹ Là Bóng Mát

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Như Ý

(https://www.youtube.com/watch?v=s25utmArNvI)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Đức Mẹ

CBST1

ĐK.

Bóng mát (i i i) che đầu, Mẹ là như bóng mát (i i i) che đầu.

Dưới nắng những ban trưa, trong mưa bao đêm sầu, Mẹ vẫn che đầu.

Khốn khó dắt con đi, gian nguy đưa con về, Mẹ mãi chở che.

 

1.

Mẹ là như bóng mát, như làn hương thơm ngát, như dòng suối êm đềm.

Cho suốt cả đời con luôn sống vui bình an, sống vui bình an.


ĐK.

Bóng mát (i i i) che đầu, Mẹ là như bóng mát (i i i) che đầu.

Dưới nắng những ban trưa, trong mưa bao đêm sầu, Mẹ vẫn che đầu.

Khốn khó dắt con đi, gian nguy đưa con về, Mẹ mãi chở che.

 

2.

Mẹ là cây xanh thắm cho người đi trong nắng mau về tới quê nhà.

Cây lá tỏa ngàn hương, con sống trong tình thương, sống trong tình thương.

Mẹ Là Bóng Mát - Phanxicô - Đức Mẹ