Lạy Đấng Đã Coi Sóc Đức Bà

(Theo ý "Kinh Ông Thánh Giuse Bầu Cử" của Đức Giáo Hoàng Lêô XIII)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Thánh Giuse 

CBST2

Lạy Thánh GIU-SE, xưa Người đã coi sóc Đức Bà, cùng ẵm lấy Chúa Giê-su.

Xin chở che chúng con là con cái mà Chúa Giê-su đã chọn.

Xin cầu cho chúng con giữ đạo cho trọn, được chết lành, và được hưởng phúc trên thiên đàng.

Lạy Đấng Đã Coi Sóc Đức Bà - Phanxicô - Thánh Giuse