Xin Chúa Mỉm Cười

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Hiệp Nhất - Bình An

CBST2

ĐK.

Lạy Chúa thương yêu, xin mỉm cười nhìn xem

chúng con đang nghĩ đến nhau,

nguyện cầu cho nhau, chia sẻ với nhau.


1.

Vào vườn xanh mát, hái trái ngon nhớ người trồng cây.

Xin Chúa ban ơn đầy cho những người làm ơn cho con.


ĐK.

Lạy Chúa thương yêu, xin mỉm cười nhìn xem

chúng con đang nghĩ đến nhau,

nguyện cầu cho nhau, chia sẻ với nhau.


2.

Người cậy tin Chúa nhớ đến nhau trong một tình yêu.

Xin Chúa ban ơn nhiều cho những người nguyện xin cho con.


ĐK.

Lạy Chúa thương yêu, xin mỉm cười nhìn xem

chúng con đang nghĩ đến nhau,

nguyện cầu cho nhau, chia sẻ với nhau.


3.

Trời gội mưa xuống, thắp nắng lên không loại trừ ai.

Xin Chúa ban ơn hoài ngăn nỗi hận thù trong tim con.


ĐK.

Lạy Chúa thương yêu, xin mỉm cười nhìn xem

chúng con đang nghĩ đến nhau,

nguyện cầu cho nhau, chia sẻ với nhau.


4.

Người trong mưa gió vẫn ước mong thấy lại trời xanh.

Xin Chúa ban ơn lành cho những người khổ đau gian nan.


ĐK.

Lạy Chúa thương yêu, xin mỉm cười nhìn xem

chúng con đang nghĩ đến nhau,

nguyện cầu cho nhau, chia sẻ với nhau.


5.

Người trong đêm tối có lúc phôi phai niềm cậy trông.

Xin Chúa ban hy vọng cho những tâm hồn đang nghi nan.


ĐK.

Lạy Chúa thương yêu, xin mỉm cười nhìn xem

chúng con đang nghĩ đến nhau,

nguyện cầu cho nhau, chia sẻ với nhau.


6.

Người ở xa Chúa đắm đuối trong bến lạc bờ mê.

Xin Chúa thương đưa về, cho thắm lại hồn hoang bơ vơ.


ĐK.

Lạy Chúa thương yêu, xin mỉm cười nhìn xem

chúng con đang nghĩ đến nhau,

nguyện cầu cho nhau, chia sẻ với nhau.


7.

Hận thù chinh chiến sẽ biến tan cho lệ ngừng rơi.

Xin Chúa cho muôn người chung tiếng cười, tìm nhau, thương nhau.


ĐK.

Lạy Chúa thương yêu, xin mỉm cười nhìn xem

chúng con đang nghĩ đến nhau,

nguyện cầu cho nhau, chia sẻ với nhau.

Xin Chúa Mỉm Cười - Phanxicô - Hiệp Nhất - Bình An