Nguyện Cầu Cho Quê Hương

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Phanxicô

(https://www.youtube.com/watch?v=f8xwaIDV2Fs)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Ca Nguyện

CBST1

ĐK.

Lời kinh thơm như hương hoa bưởi hoa cau dâng lên Chúa, nguyện cầu cho Quê Hương, chúng con nguyện cầu cho Quê Hương.

 

1.

Xin Chúa cho trời Việt Nam luôn luôn mưa thuận gió hòa, ruộng vườn sinh trái trổ hoa.

Xin cho chúng con cơm ăn áo mặc hàng ngày, hồng phúc chứa chan dư đầy.


ĐK.

Lời kinh thơm như hương hoa bưởi hoa cau dâng lên Chúa, nguyện cầu cho Quê Hương, chúng con nguyện cầu cho Quê Hương.

 

2.

Xin Chúa cho người Việt Nam muôn nơi an lạc thái hòa, mọi nhà trong ấm ngoài êm.

Xin cho chúng con không quên cốt nhục đồng bào, cùng tiếng nói, chung máu đào.


ĐK.

Lời kinh thơm như hương hoa bưởi hoa cau dâng lên Chúa, nguyện cầu cho Quê Hương, chúng con nguyện cầu cho Quê Hương.

 

3.

Xin Chúa cho nhà Việt Nam an vui trên thuận dưới hòa, giữ gìn công đức tổ tiên.

Con luôn khắc ghi ơn cha nghĩa mẹ dạt dào, dòng sữa, tiếng ru ngọt ngào.


ĐK.

Lời kinh thơm như hương hoa bưởi hoa cau dâng lên Chúa, nguyện cầu cho Quê Hương, chúng con nguyện cầu cho Quê Hương.

 

4.

Xin Chúa cho người Việt Nam như hoa sen tỏa thức nồng, cõi lòng sương tuyết sạch trong.

Xin cho chúng con luôn như trái ngọt cây lành, hồn sáng, trí tâm chân thành.


ĐK.

Lời kinh thơm như hương hoa bưởi hoa cau dâng lên Chúa, nguyện cầu cho Quê Hương, chúng con nguyện cầu cho Quê Hương.

 

5.

Xin Chúa cho người Việt Nam nâng niu phúc lộc của Trời, giữ màu sông núi đẹp tươi.

Xin cho bốn phương hoa thơm bướm lượn tuyệt vời, Tổ Quốc gấm hoa muôn đời.


ĐK.

Lời kinh thơm như hương hoa bưởi hoa cau dâng lên Chúa, nguyện cầu cho Quê Hương, chúng con nguyện cầu cho Quê Hương.

 

6.

Xin Chúa cho nhà Việt Nam muôn năm hưng thịnh phú cường, sáng ngời nhân nghĩa, tình thương.

Xin cho chúng con an vui biết tạ ơn Trời hằng giáng phúc cho con người.


ĐK.

Lời kinh thơm như hương hoa bưởi hoa cau dâng lên Chúa, nguyện cầu cho Quê Hương, chúng con nguyện cầu cho Quê Hương.

Nguyện Cầu Cho Quê Hương - Phanxicô - Ca Nguyện