Dâng Đời

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn VNCSS Singapore

(https://www.youtube.com/watch?v=JL1eeXouVUc)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Hôn Lễ

CBST1

(Đàn)

- - - - - /- / - - - - -

 

1.

Xin dâng cả trăm năm, dâng trọn tình yêu thắm nở, dâng cả ngày sau những buồn vui.

 

ĐK.

Dâng Trời đời chúng con, ước bao nhiêu ngày là bấy nhiêu tình.

(Đàn)

- - - - - /- / - - - - -

 

2.

Xin dâng thuở an vui, những ngày đẹp tươi đã mở, dâng cả ngày sau những niềm đau.


ĐK.

Dâng Trời đời chúng con, ước bao nhiêu ngày là bấy nhiêu tình.

(Đàn)

- - - - - /- / - - - - -

 

3.

Trăm năm đẹp tơ duyên, Chúa là nguồn vui muôn thuở, mai ở đường xa, Chúa dìu qua.


ĐK.

Dâng Trời đời chúng con, ước bao nhiêu ngày là bấy nhiêu tình.

(Đàn)

- - - - - /- / - - - - -

 

4.

Xin như biển bao la tấm lòng Trời ban cho mẹ, xin nở rừng hoa tấm lòng cha.


ĐK.

Dâng Trời đời chúng con, ước bao nhiêu ngày là bấy nhiêu tình.

(Đàn)

- - - - - /- / - - - - -

 

5.

Trăm năm ở dương gian kiếp người là manh gió thoảng, xin dắt dìu nhau đến trời cao.


ĐK.

Dâng Trời đời chúng con, ước bao nhiêu ngày là bấy nhiêu tình.


(Kết, tùy ý)

Ước bao nhiêu tình, Chúa (ơ ơ ơ) ơi.

Dâng Đời - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối