Hạnh Phúc Của Chúng Con

(Ý của Thánh Irênê:

Gloria Dei vivens homo

"Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống dồi dào")

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Tạo Hóa, Tạo Vật, Môi Trường

CBST2

ĐK.

Hạnh phúc của chúng con tỏ ra vinh quang Chúa.

Phúc lành biết bao nhiêu, rạng danh Chúa thương yêu.


1.

Vinh dự của chúng con tỏ vinh quang của Chúa.

Chúng con nhận đóa hoa, cám ơn Trời ươm hoa.


ĐK.

Hạnh phúc của chúng con tỏ ra vinh quang Chúa.

Phúc lành biết bao nhiêu, rạng danh Chúa thương yêu.


2.

Con người được tác sinh, được nên con của Chúa.

Cõi nhân trần bốn phương sáng ơn Trời yêu thương.


ĐK.

Hạnh phúc của chúng con tỏ ra vinh quang Chúa.

Phúc lành biết bao nhiêu, rạng danh Chúa thương yêu.


3.

Ơn gọi của chúng con là suy tôn một Chúa,

nói lên cùng thế gian: Chúa muôn đời vinh quang.


ĐK.

Hạnh phúc của chúng con tỏ ra vinh quang Chúa.

Phúc lành biết bao nhiêu, rạng danh Chúa thương yêu.


4.

Xin trọn đời chúng con tỏa vinh quang của Chúa.

Đóa hoa hồng Chúa ban ngát thơm cả nhân gian.


ĐK.

Hạnh phúc của chúng con tỏ ra vinh quang Chúa.

Phúc lành biết bao nhiêu, rạng danh Chúa thương yêu.


5.

Dâng mọi việc chúng con, và dâng theo nguyện ước:

chúng con hằng chúc vinh, Chúa luôn được tôn vinh.


ĐK.

Hạnh phúc của chúng con tỏ ra vinh quang Chúa.

Phúc lành biết bao nhiêu, rạng danh Chúa thương yêu.

Hạnh Phúc Của Chúng Con - Phanxicô - Chúa Nói Cùng Con - Phanxicô - Tạo Hóa, Tạo Vật, Môi Trường