Vòng Hoa Dâng Mẹ

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Cecilia Chicago

(https://www.youtube.com/watch?v=eSqwP9oTbuI)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Đức Mẹ

CBST1

1.

Một vòng hoa quý, dâng Mẹ một vòng hoa tươi, dâng Mẹ tràng hạt Mân Côi, dâng lên Mẹ tràng hạt Mân Côi.

Tiến dâng lên Mẹ lời hát lời ngọt ngào, tình mến tình dạt dào, thành kính tiến dâng Mẹ yêu.

 

ĐK.

Dâng hoa dâng hoa, năm sắc hoa tươi trìu mến.

Dâng hết bao nhiêu màu hoa, so vẫn thua xa Danh Mẹ.

Ôi Ma-ri-a, ôi Đóa Hoa Thiêng trìu mến, xin hãy thơm hương lòng con cho biết noi gương Mẹ luôn.

 

2.

Một trời sao sáng, muôn trùng biển rộng sông xa, sao bằng tình Mẹ bao la, sao cho bằng tình Mẹ bao la.

Biết trong tim Mẹ ngời sáng nghìn mặt trời, sưởi ấm từng phận người, đổi mới biết bao niềm vui.


ĐK.

Dâng hoa dâng hoa, năm sắc hoa tươi trìu mến.

Dâng hết bao nhiêu màu hoa, so vẫn thua xa Danh Mẹ.

Ôi Ma-ri-a, ôi Đóa Hoa Thiêng trìu mến, xin hãy thơm hương lòng con cho biết noi gương Mẹ luôn.

 

3.

Ngọt ngào như suối, êm đềm dịu nhẹ như sương, muôn đời lòng Mẹ yêu thương, ôi muôn đời lòng Mẹ yêu thương.

Kính dâng lên Mẹ hồn xác nhiều tội tình, lòng mến hoài bạc tình, Mẹ thắp sáng như bình minh.


ĐK.

Dâng hoa dâng hoa, năm sắc hoa tươi trìu mến.

Dâng hết bao nhiêu màu hoa, so vẫn thua xa Danh Mẹ.

Ôi Ma-ri-a, ôi Đóa Hoa Thiêng trìu mến, xin hãy thơm hương lòng con cho biết noi gương Mẹ luôn.

 

4.

Miệt mài năm tháng, dâng Mẹ cuộc đời hôm nay, dâng Mẹ cuộc đời hôm mai, dâng lên Mẹ cuộc đời tương lai.

Cất trong tay Mẹ ngày tháng nhiều muộn phiền, được sống gần Mẹ hiền là có sướng vui triền miên.


ĐK.

Dâng hoa dâng hoa, năm sắc hoa tươi trìu mến.

Dâng hết bao nhiêu màu hoa, so vẫn thua xa Danh Mẹ.

Ôi Ma-ri-a, ôi Đóa Hoa Thiêng trìu mến, xin hãy thơm hương lòng con cho biết noi gương Mẹ luôn.

Vòng Hoa Dâng Mẹ - Phanxicô - Đức Mẹ