Mẹ Lên Trời 2

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Lê Anh

(http://nhacthanhcavietnam.com/mp3/me-len-troi-2-3/)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Đức Mẹ

CBST218

1.

Cùng nắng, cùng gió, cùng hương, cùng hoa

Hôm nay Mẹ bay lên trời,

Hôm nay Mẹ bay về Chúa cao,

Đón nhận triều thiên vinh quang Nữ Vương,

Đón nhận triều thiên vinh quang Nữ Vương.

ĐK.

Mẹ về trời cao trăng sáng đẹp tươi

(_ _ _ _ _ _ _ _ Trăng sao đẹp tươi)

Mẹ nhìn đoàn con đi giữa cuộc đời

(_ _ Mẹ nhìn con trong cuộc đời)

_ _ _ _ _ _

(Chúng con ở đời khấn xin)

Khấn xin, _ _ _ khấn xin Mẹ luôn độ trì.

(_ _ Xin giữ gìn, nguyện xin _ độ _ trì.)

2.

Rừng núi, dòng suối nhìn theo Mẹ lên,

Mây cao nhẹ đưa chân Mẹ,

Trăng sao ngời trên tà áo xanh,

Có ngàn lời ca thiên cung đắm say,

Có ngàn nụ hoa hương bay ngất ngây.


ĐK.

Mẹ về trời cao trăng sáng đẹp tươi

(_ _ _ _ _ _ _ _ Trăng sao đẹp tươi)

Mẹ nhìn đoàn con đi giữa cuộc đời

(_ _ Mẹ nhìn con trong cuộc đời)

_ _ _ _ _ _

(Chúng con ở đời khấn xin)

Khấn xin, _ _ _ khấn xin Mẹ luôn độ trì.

(_ _ Xin giữ gìn, nguyện xin _ độ _ trì.)

3.

Đời sống trần thế đường xa thật xa,

Con theo Mẹ đi lên trời,

Con theo Mẹ đi dù khó nguy,

Có Mẹ tình thương bên con khắp nơi,

Có Mẹ là gương cho con suốt đời.


ĐK.

Mẹ về trời cao trăng sáng đẹp tươi

(_ _ _ _ _ _ _ _ Trăng sao đẹp tươi)

Mẹ nhìn đoàn con đi giữa cuộc đời

(_ _ Mẹ nhìn con trong cuộc đời)

_ _ _ _ _ _

(Chúng con ở đời khấn xin)

Khấn xin, _ _ _ khấn xin Mẹ luôn độ trì.

(_ _ Xin giữ gìn, nguyện xin _ độ _ trì.)

Mẹ Lên Trời 2 - Phanxicô - Đức Mẹ