Mừng Chúa Sống Lại

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Hồng Ân GX Bến Cát Gò Vấp

(https://www.youtube.com/watch?v=IscVcNadJDg)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Mùa Chay - Phục Sinh

CBST1

1.

Này trong thâm u đêm tối diễn ra một cuộc tranh hùng.

Này Vua vinh quang sự sống chết đi trong bao sầu thương.

Và Chúa đã sống lại, thống trị cả đất trời,

Quốc Vương hiển vinh muôn muôn đời.

 

ĐK.

Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.

Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.

Al-le-lu-ia.

Al-le-lu-ia.

 

2.

Toàn dân đi trong đêm tối thấy ban mai lên rạng ngời.

Toàn dân mang con tim mới hát lên câu ca ngàn nơi.

Mừng Chúa đã sống lại, sáng ngời trời ân tình.

Thế gian cùng đi trong an bình.


ĐK.

Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.

Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.

Al-le-lu-ia.

Al-le-lu-ia.

 

3.

Đường đi lên Quê Hương mới sáng lên trăng sao tuyệt vời.

Mùa xuân yêu thương đã tới, lá hoa muôn nơi đẹp tươi.

Vì Chúa đã sống lại, Chúa là nguồn hy vọng.

Thế nhân cùng say bao ơn Người.


ĐK.

Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.

Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.

Al-le-lu-ia.

Al-le-lu-ia.

Mừng Chúa Sống Lại - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh