Dâng Nơi Máng Cỏ

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

(https://www.fb.com/100009283137385/videos/621990142376187/)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Mùa Vọng - Giáng Sinh

CBST2

1.

Con xin làm sợi rơm nhỏ ở trong lòng máng cỏ ngày xưa.

Mùa đông phên đổ giậu thưa, nép mình Chúa xuống cho vừa trần gian, cho vừa phận con.


ĐK.

Muôn lời tạ ơn kính dâng vào máng cỏ, máng cỏ giáng sinh.

Và xin dâng Chúa tiếng ca chào thăm, ấm nơi Chúa nằm.


2.

Dâng tâm hồn là hoa nở, tỏa hương vào giấc ngủ Hài Nhi.

Quỳ bên nôi nhỏ niệm suy, con được cứu rỗi, lấy gì tạ ơn, lấy gì tạ ơn.


ĐK.

Muôn lời tạ ơn kính dâng vào máng cỏ, máng cỏ giáng sinh.

Và xin dâng Chúa tiếng ca chào thăm, ấm nơi Chúa nằm.


3.

Tim con nhiều lời muốn ngỏ, gửi lên trời đã mở mùa xuân.

Trời xuân tuôn đổ hồng ân, thiên tòa vinh sáng, gian trần bình an, gian trần bình an.


ĐK.

Muôn lời tạ ơn kính dâng vào máng cỏ, máng cỏ giáng sinh.

Và xin dâng Chúa tiếng ca chào thăm, ấm nơi Chúa nằm.

Dâng Nơi Máng Cỏ - Phanxicô - Mùa Vọng - Giáng Sinh