Còn Gì Dâng Ngài

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Thánh Linh Fountain Valley

(https://www.youtube.com/watch?v=M-IXFcOyrgo)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Dâng Lễ

CBST1

1.

Như con dã tràng se cát Biển Đông, sóng nước mênh mông xô dạt công trình,

Con nhìn mình chẳng có công chi để mà dâng Ngài trong Thánh Lễ hôm nay.

 

ĐK.

Xin dâng trọn kiếp sống, ước mong sẽ bình yên.

Có Chúa cho con hy vọng một đời, tình yêu sẽ lên, buồn đau sẽ quên.

 

2.

Như phiến đá mòn trơ với thời gian, sống giữa nhân gian vẫn nằm vô tình,

Con nhìn mình chẳng có thương yêu, để mà dâng Ngài trong Thánh Lễ hôm nay.


ĐK.

Xin dâng trọn kiếp sống, ước mong sẽ bình yên.

Có Chúa cho con hy vọng một đời, tình yêu sẽ lên, buồn đau sẽ quên.

 

3.

Như mây cuối trời say gió trùng khơi, những tháng năm quên không về bên Ngài,

Con nhìn mình đời đã tiêu hoang, còn gì dâng Ngài trong Thánh Lễ hôm nay. 


ĐK.

Xin dâng trọn kiếp sống, ước mong sẽ bình yên.

Có Chúa cho con hy vọng một đời, tình yêu sẽ lên, buồn đau sẽ quên.

Còn Gì Dâng Ngài - Phanxicô - Dâng Lễ