Trong Chúa Giêsu

(Cung “O via, vita, veritas”)

Lời ca & hòa âm: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Ca Nguyện

CBST1

1.

Đường ngay thật cho đời con là chính Chúa Giê-su.

Lòng con được an bình trong chân lý Chúa Giê-su.

Con sống trong sự sống của Người, con hát ca mừng chúc Danh Người.

Là Vua chiến thắng cai trị muôn dân nước.

Tuy Người là Chúa nhưng lòng Người xót thương.

Ôi Giê-su.

 

2.

Lòng con nguyện suốt đời luôn tin kính Chúa Giê-su.

Lòng con nguyện suốt đời luôn yêu mến Chúa Giê-su.

Chúa dẫn con từng bước trên đời, phúc cho con được đến bên Người.

Là Vua chiến thắng cai trị muôn dân nước.

Tuy Người là Chúa nhưng lòng Người xót thương.

Ôi Giê-su.

 

3.

Đường gian trần muôn trùng, con vui bước với Giê-su.

Đường lên trời xa vời, con vui bước với Giê-su.

Dẫu khó nguy tràn lấp muôn nơi, con luôn được mạnh sức trong Người.

Là Vua chiến thắng cai trị muôn dân nước.

Tuy Người là Chúa nhưng lòng Người xót thương.

Ôi Giê-su.

Trong Chúa Giêsu - Phanxicô - Ca Nguyện (1/3)
Trong Chúa Giêsu - Phanxicô - Ca Nguyện (2/3)
Trong Chúa Giêsu - Phanxicô - Ca Nguyện (3/3)