Bộ Lễ Hoa Hồng

Kinh Thương Xót (4 Bè)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Bộ Lễ

CBST1

Bộ Lễ Hoa Hồng - Phanxicô - Kinh Thương Xót (4 bè) (1/2)
Bộ Lễ Hoa Hồng - Phanxicô - Kinh Thương Xót (4 bè) (2/2)