Mây Bay Về Trời

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Mônica Bùi Phát

(https://www.youtube.com/watch?v=BZrlzQtUcN0)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Ca Nguyện

CBST1

ĐK.

Mây bay về trời, lá rụng về cội, sông trôi về nguồn.

 

1.

Con mong về bên Chúa, Bến Thiêng cho đời con.

Con mong về với Ngài nghỉ yên mãi muôn đời.


ĐK.

Mây bay về trời, lá rụng về cội, sông trôi về nguồn.

 

2.

Mây bay tìm Thiên Chúa, Chúa cho mây sạch trong.

Con mong được sáng lòng, sạch trong suốt cuộc đời.


ĐK.

Mây bay về trời, lá rụng về cội, sông trôi về nguồn.

 

3.

Khi ngưng dòng năm tháng, lá rơi xuống cội xưa.

Sông trôi vào biển rộng, trời cao đón con về.

Mây Bay Về Trời - Phanxicô - Ca Nguyện