Mây Bay Về Trời

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Ca Nguyện

CBST093

ĐK.

Mây bay về trời, lá rụng về cội, sông trôi về nguồn.

1.

Con mong về bên Chúa

(_ _ _ _ Con mong về bên Chúa)

Bến Thiêng cho đời con

(_ _ _ Bến Thiêng cho đời con)

Con mong về với Ngài

(_ _ _ _ Con mong về với Ngài)

Nghỉ yên mãi muôn đời

(_ _ _ Nghỉ yên mãi muôn đời)


ĐK.

Mây bay về trời, lá rụng về cội, sông trôi về nguồn.

2.

Mây bay tìm Thiên Chúa

(_ _ _ _ Mây bay tìm Thiên Chúa)

Chúa cho mây sạch trong

(_ _ _ Chúa cho mây sạch trong)

Con mong được sáng lòng

(_ _ _ _ Con mong được sáng lòng)

Sạch trong suốt cuộc đời

(_ _ _ Sạch trong suốt cuộc đời)


ĐK.

Mây bay về trời, lá rụng về cội, sông trôi về nguồn.

3.

Khi ngưng dòng năm tháng

(_ _ _ _ Khi ngưng dòng năm tháng)

Lá rơi xuống cội xưa

(_ _ _ Lá rơi xuống cội xưa)

Sông trôi vào biển rộng

(_ _ _ _ Sông trôi vào biển rộng)

Trời cao đón con về

(_ _ _ Trời cao đón con về)

Mây Bay Về Trời - Phanxicô - Ca Nguyện