Xin Chúa Sai Thợ Gặt Đi

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Truyền Giáo - Thánh Hiến

CBST2

1.

Lúa chín trên đồng bao la, lúa ngát hương trời phương xa.

Xin Chúa sai thợ gặt đi, sai thợ gặt đem lúa về.


ĐK.

Xin Chúa sai thợ gặt đi cho muôn cánh đồng truyền giáo.

Xin Chúa thương dạy đoàn con nên tông đồ mãi nhiệt thành.


2.

Ánh sáng Tin Mừng thương yêu, có các tông đồ tung gieo.

Mong ước muôn người mọi nơi chung một ràn chiên Chúa Trời.


ĐK.

Xin Chúa sai thợ gặt đi cho muôn cánh đồng truyền giáo.

Xin Chúa thương dạy đoàn con nên tông đồ mãi nhiệt thành.

Xin Chúa Sai Thợ Gặt Đi - Phanxicô - Truyền Giáo - Thánh Hiến