Khi Chúa Thứ Tha

(Lời nguyện Nhập lễ tuần 26 thường niên, Tv 129:5.7-8; 42:6; 27:1)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Mùa Chay - Phục Sinh

CBST2

ĐK.

Lạy Chúa, khi Chúa thứ tha, khi Chúa xót thương,

chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng,

Chúa biểu lộ quyền năng rất tỏ tường.


1.

Con hy vọng rất nhiều ở Chúa.

Con trông cậy ở lời của Chúa.

Ôi Thiên Chúa Đấng cứu độ con.

Ôi Thiên Chúa Đấng cứu độ con.


ĐK.

Lạy Chúa, khi Chúa thứ tha, khi Chúa xót thương,

chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng,

Chúa biểu lộ quyền năng rất tỏ tường.


2.

Muôn dân hãy trông cậy nơi Chúa.

Ơn cứu độ nơi Người chan chứa.

Tay Thiên Chúa sẽ cứu chuộc con.

Tay Thiên Chúa sẽ xóa tội con.


ĐK.

Lạy Chúa, khi Chúa thứ tha, khi Chúa xót thương,

chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng,

Chúa biểu lộ quyền năng rất tỏ tường.


3.

Con không còn u sầu xao xuyến.

Bao ưu phiền lo sợ tan biến.

Xin dâng Chúa tiếng hát ngợi khen,

tung hô Chúa Đấng cứu độ con.


ĐK.

Lạy Chúa, khi Chúa thứ tha, khi Chúa xót thương,

chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng,

Chúa biểu lộ quyền năng rất tỏ tường.


4.

Con trông cậy Chúa là ánh sáng.

Con tin vào Chúa nguồn cứu rỗi.

Vui trong Chúa núi đá chở che,

con luôn vững chí, có sợ chi.


ĐK.

Lạy Chúa, khi Chúa thứ tha, khi Chúa xót thương,

chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng,

Chúa biểu lộ quyền năng rất tỏ tường.

Khi Chúa Thứ Tha - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh