Trước Bàn Thờ

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: JB Nguyễn Sang, Sơn Ca

(http://nhacthanhcavietnam.com/mp3/truoc-ban-tho/)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Hôn Lễ

CBST1

1.

Đưa nhau lên trước bàn thờ, tình yêu Thiên Chúa vào tim.

Dìu nhau trong ánh thiên đường, tay nắm yêu thương thắm hoa ngàn hương, tiếng ca bay ngàn phương.

Xin cho con tim nồng ấm, xin mãi tình yêu vững bền.

Mai sau không sợ (mà) thương đau.

Xin cho tương lai tuyệt vời, xin cho yêu nhau đời đời.

 

ĐK.

Đôi tay chung kết muôn đời, đôi tim chung tiếng ngàn nơi.

Bên nhau nhìn lên Chúa cao, xin cho yêu thương mãi dạt dào.

 

2.

Yêu thương xin mãi dạt dào, tựa hương bay tới trời cao.

Ngày sau dẫu có tươi màu, dẫu có thương đau vẫn đưa dìu nhau, mãi đưa nhau dìu nhau.

Trăm năm đã chung thề hứa, xin Chúa dìu đưa mối tình.

Trăm năm đi trọn đường trăm năm.

Xin cho trăm năm đẹp lời, xin cho yêu nhau đời đời.


ĐK.

Đôi tay chung kết muôn đời, đôi tim chung tiếng ngàn nơi.

Bên nhau nhìn lên Chúa cao, xin cho yêu thương mãi dạt dào.

 

3.

Yêu thương xin mãi dạt dào, dìu nhau cho đến ngàn sau.

Ngàn sau xuân thắm phai màu, hoa thắm phai hương mãi yêu mà thôi, mãi yêu thương mà thôi.

Tương lai hiến trong tình Chúa, son sắt hẹn trong tiếng lòng.

Yêu thương luôn đẹp lời yêu thương,

Xin cho yêu thương đẹp lời, xin cho yêu nhau đời đời.


ĐK.

Đôi tay chung kết muôn đời, đôi tim chung tiếng ngàn nơi.

Bên nhau nhìn lên Chúa cao, xin cho yêu thương mãi dạt dào.

Trước Bàn Thờ - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối