Thánh Giuse Là Gương Sáng Ngời

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Khắc Thiệu, LyNa

(https://www.youtube.com/watch?v=qXBBTPZAfl4)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Thánh Giuse 

CBST2

1.

Xưa trong cuộc đời, Thánh GIU-SE là gương sáng ngời.

Xưa bao ngày đêm, Người gẫm suy Lời Chúa.

Người làm chồng, làm cha, Người trải qua những thăng trầm và những phong ba, tình thương mến che chở mái nhà.


ĐK.

Lạy Thánh GIU-SE hiển vinh, đoàn chúng con dâng lời kinh, xin Người là Cha trìu mến luôn nâng đỡ mọi gia đình.


2.

Xin vâng mọi đàng, Thánh GIU-SE hằng luôn sẵn sàng.

Gian lao khổ đau, Người vững tin vào Chúa.

Người thầm lặng lập công, Người hiệp thông với Đức Mẹ và Chúa Giê-su, cộng tác với chương trình cứu độ.


ĐK.

Lạy Thánh GIU-SE hiển vinh, đoàn chúng con dâng lời kinh, xin Người là Cha trìu mến luôn nâng đỡ mọi gia đình.

Thánh Giuse Là Gương Sáng Ngời - Phanxicô - Thánh Giuse