Bộ Lễ Hoa Hồng

Lạy Chiên Thiên Chúa

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Bộ Lễ

CBST1

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng (i i i) xóa tội trần, xóa tội trần gian,

Xin xót thương, xin xót thương, xót thương (mà) thương xót chúng (i i) con (i i i, i i i, i)

Xin xót thương, xót thương (mà) thương xót chúng (i i i) con.

Lạy Chiên (là) Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội gian trần, xót thương chúng (i i i) con.

(Chậm lại)

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian,

Xin (i i i i) ban, ban bình an cho chúng (i i i) con.

Bộ Lễ Hoa Hồng - Phanxicô - Lạy Chiên Thiên Chúa