Bụi Tro

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Kitô Vua Đắc Lộ

(https://www.youtube.com/watch?v=W1LrTyDUl00)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Mùa Chay - Phục Sinh

CBST1

1.

Bụi tro, thân con là tro bụi, trong đời muôn ngàn nỗi bể dâu.

Bể dâu, bể dâu, lá xanh mai về cội, sông trôi mai về nguồn, con đây về với nấm mồ.

 

ĐK.

Con đây vẫn vui.

Con tin Chúa là tương lai.

Ngài là tương lai cho con tìm về.

Ngài là an vui đời con.

 

2.

Ngày xưa, khi con vừa ra đời, trên người ôi nào có gì đâu.

Ngày mai, ngày mai, dẫu trong tay bạc vàng, hay đơn sơ nghèo nàn, ra đi chỉ có nấm mồ.


ĐK.

Con đây vẫn vui.

Con tin Chúa là tương lai.

Ngài là tương lai cho con tìm về.

Ngài là an vui đời con.

 

3.

Từ xưa, bao nhiêu người qua đời, ai người biết được trước ngày đi.

Ngày đi, ngày đi, dẫu xa xôi còn dài, không xa xôi được hoài, trăm năm rồi cũng qua đời.


ĐK.

Con đây vẫn vui.

Con tin Chúa là tương lai.

Ngài là tương lai cho con tìm về.

Ngài là an vui đời con.

 

4.

Nhiều khi quên thân mình tro bụi, con người say tìm bóng phù du.

Kìa xem, kìa xem, núi cao lên rồi mòn, hoa tươi lên rồi tàn, qua mau ngàn giấc mơ vàng.


ĐK.

Con đây vẫn vui.

Con tin Chúa là tương lai.

Ngài là tương lai cho con tìm về.

Ngài là an vui đời con.

 

5.

Bụi tro, thân con là tro bụi, trong đời xin trọn kiếp bụi tro.

Bụi tro, bụi tro, dẫu mong manh nụ cười, xin trung kiên một đời, tin yêu thờ kính Chúa Trời.


ĐK.

Con đây vẫn vui.

Con tin Chúa là tương lai.

Ngài là tương lai cho con tìm về.

Ngài là an vui đời con.

Bụi Tro - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh