Như Áng Mây Hồng

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Theresa GX Tân Châu - Vũng Tàu

(https://www.youtube.com/watch?v=MY7eMMMgwL4)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Hôn Lễ

CBST336

(Nhạc)

1.

Tình yêu như áng mây hồng êm ái trong lòng, mây trên trời đến cho con người.

Tình yêu dịu hiền như suối từ nguồn trên cao, suối êm đềm gọi người thương nhau.

ĐK.

(Đàn)

Xin _ hát lên lời thương yêu

(_ Xin _ _ hát lên)

_ Và bước theo _ ân tình Thiên Chúa.

(Và mang thương yêu đi theo _ Chúa Trời.)

_ Xin _ dâng hết đời mai sau,

(Nguyện _ dâng _ _ hết đời.)

_ Chúa tình yêu _ dẫn đưa tình yêu.

(Nguyện Chúa dấu yêu dắt dìu _ tình yêu.)

2.

Giờ đây ơn Chúa kêu mời hoa kết nên lời, trao cho người trái tim cuộc đời.

Giờ đây dựa vào tay Chúa nhìn vào tương lai, thấy an lòng từ ngày hôm nay.


ĐK.

(Đàn)

Xin _ hát lên lời thương yêu

(_ Xin _ _ hát lên)

_ Và bước theo _ ân tình Thiên Chúa.

(Và mang thương yêu đi theo _ Chúa Trời.)

_ Xin _ dâng hết đời mai sau,

(Nguyện _ dâng _ _ hết đời.)

_ Chúa tình yêu _ dẫn đưa tình yêu.

(Nguyện Chúa dấu yêu dắt dìu _ tình yêu.)

3.

Tình yêu như đóa hoa hồng e ấp trong lòng, khi êm đềm cánh hoa thơm nồng.

Nguyện xin cuộc đời đôi lứa trọn vẹn yêu thương, đóa hoa hồng trọn đời thơm hương.


ĐK.

(Đàn)

Xin _ hát lên lời thương yêu

(_ Xin _ _ hát lên)

_ Và bước theo _ ân tình Thiên Chúa.

(Và mang thương yêu đi theo _ Chúa Trời.)

_ Xin _ dâng hết đời mai sau,

(Nguyện _ dâng _ _ hết đời.)

_ Chúa tình yêu _ dẫn đưa tình yêu.

(Nguyện Chúa dấu yêu dắt dìu _ tình yêu.)

4.

Từ nay chung kết ân tình xây đắp gia đình, gieo xa gần biết bao hạt mầm.

Nguyện xin trời làm mưa nắng, hạt mầm đâm bông, thấy vui lòng một đời lao công.


ĐK.

(Đàn)

Xin _ hát lên lời thương yêu

(_ Xin _ _ hát lên)

_ Và bước theo _ ân tình Thiên Chúa.

(Và mang thương yêu đi theo _ Chúa Trời.)

_ Xin _ dâng hết đời mai sau,

(Nguyện _ dâng _ _ hết đời.)

_ Chúa tình yêu _ dẫn đưa tình yêu.

(Nguyện Chúa dấu yêu dắt dìu _ tình yêu.)

5.

Tình yêu nơi thế gian này tay Chúa đong đầy cho con người biết yêu Quê Trời.

Nguyện xin cuộc đời đôi lứa đẹp màu thanh cao, giúp nhau tìm cuộc đời mai sau.


ĐK.

(Đàn)

Xin _ hát lên lời thương yêu

(_ Xin _ _ hát lên)

_ Và bước theo _ ân tình Thiên Chúa.

(Và mang thương yêu đi theo _ Chúa Trời.)

_ Xin _ dâng hết đời mai sau,

(Nguyện _ dâng _ _ hết đời.)

_ Chúa tình yêu _ dẫn đưa tình yêu.

(Nguyện Chúa dấu yêu dắt dìu _ tình yêu.)

Như Áng Mây Hồng - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối (1/2)
Như Áng Mây Hồng - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối (2/2)