Trước Đền Dâng Tiến

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Dâng Lễ

CBST1

1.

Trước i đền dâng tiến i i lên Trời

Hoa thơm trái chín i i với lời i i mến yêu.

 

ĐK.

Hiệp dâng xin Chúa ban ơn.

 

2.

Dâng lên thân xác linh hồn.

Xin dâng lên mưa nắng hao mòn, hao mòn i i đời con.


ĐK.

Hiệp dâng xin Chúa ban ơn.

 

3.

Xin dâng này i i máu đang tươi,

Này đây nước mắt i i i giọng cười i i theo nhau.


ĐK.

Hiệp dâng xin Chúa ban ơn.

 

(Phiên khúc 3: thơ Hàn Mặc Tử:

Này đây lời ngọc song song

Này đây muôn sóng tơ đồng vơi vơi

Xin dâng này máu đang tươi

Này đây nước mắt giọng cười theo nhau.)

Trước Đền Dâng Tiến - Phanxicô - Dâng Lễ