Thiên Thần Bản Mệnh

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thần

(https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/thien-than-ban-menh-ca-doan-thien-than.6e9DCJrhali8.html)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Chư Thánh

CBST1

ĐK.

Đường tôi đi qua muôn chông gai, qua ngàn lối gian trần, dù xa xôi luôn theo bên tôi đôi cánh thiên thần.

Những ngày lần bước giữa đời, tay người cầm đuốc sáng ngời, luôn chiếu soi, đưa dẫn tôi đến trời cao.

 

1.

Chúa thương yêu không bờ không bến, như người mẹ luôn ưu tư, không để đời con bơ vơ.

Ngài đã sai thiên thần đỡ nâng tôi, thiên thần đỡ nâng tôi bao ngày tháng trôi.


ĐK.

Đường tôi đi qua muôn chông gai, qua ngàn lối gian trần, dù xa xôi luôn theo bên tôi đôi cánh thiên thần.

Những ngày lần bước giữa đời, tay người cầm đuốc sáng ngời, luôn chiếu soi, đưa dẫn tôi đến trời cao.

 

2.

Bước tôi đi qua ngàn khe suối, theo nhịp cầu treo chênh vênh, xuôi ngược dòng sông lênh đênh.

Từng phút giây thiên thần dẫn tôi đi, thiên thần dẫn tôi đi qua ngàn khó nguy.


ĐK.

Đường tôi đi qua muôn chông gai, qua ngàn lối gian trần, dù xa xôi luôn theo bên tôi đôi cánh thiên thần.

Những ngày lần bước giữa đời, tay người cầm đuốc sáng ngời, luôn chiếu soi, đưa dẫn tôi đến trời cao.

 

3.

Sống bên tôi như hình với bóng, thiên thần gọi tôi yêu thương, mong đợi lòng tôi thơm hương.

Nhìn ngắm muôn thiên thần giữa trăng sao, tôi nguyện sống thanh cao như người ước ao.


ĐK.

Đường tôi đi qua muôn chông gai, qua ngàn lối gian trần, dù xa xôi luôn theo bên tôi đôi cánh thiên thần.

Những ngày lần bước giữa đời, tay người cầm đuốc sáng ngời, luôn chiếu soi, đưa dẫn tôi đến trời cao.

Thiên Thần Bản Mệnh - Phanxicô - Chư Thánh