Tình Thiên Chúa Như Dòng Sông

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Ca Nguyện

CBST1

1.

Tình là tình Thiên Chúa như dòng sông bao la chảy xuôi dòng, giúp con về bờ mong bến đợi.

Tình là tình Thiên Chúa mai về sau, muôn năm chẳng phai màu, thắp hy vọng đẹp muôn ánh sao.

Tình là tình Thiên Chúa nối nhịp cầu cho cuộc đời:

Ai vắng nhà, đường xa cũng đi đến nhà.

Ai chờ mong thì cây sẽ đơm trái ngọt.

Ai lẻ loi, mùa xuân sẽ gởi niềm vui.

 

ĐK.

Xin con tim Thiên Chúa đến trong tim con người, đến mang tình thương đầy.

Xin ơn thiêng Thiên Chúa kết liên bao tâm hồn, bốn phương đẹp mùa xuân.

 

2.

Tình là tình Thiên Chúa như vườn xanh bên con suối an lành, kết cho người nụ thơm trái ngọt.

Tình là tình Thiên Chúa ươm mùa xuân cho muôn chốn xa gần, khắp gian trần nở hoa phúc ân.

Tình là tình Thiên Chúa mãi gọi người vui hòa bình:

Cho tiếng cười về thay lời ai oán đời,

Đưa tình thân về trên mắt môi xa lạ,

Soi niềm vui, gột khô suối lệ đầy vơi.


ĐK.

Xin con tim Thiên Chúa đến trong tim con người, đến mang tình thương đầy.

Xin ơn thiêng Thiên Chúa kết liên bao tâm hồn, bốn phương đẹp mùa xuân.

 

3.

Tình là tình Thiên Chúa như làng quê mong ai ngóng ai về, kiếp hoang đàng mải mê cuối trời.

Tình là tình Thiên Chúa như biển khơi, bao dung đến muôn đời, gió kêu mời thuyền đi đến nơi.

Tình là tình Thiên Chúa, lẽ nhiệm mầu trong cuộc đời.

Muôn kiếp người truyền rao còn đang tiếp lời.

Mai về sau còn vang mãi câu ca ngợi.

Ôi lòng con lời quê góp nhặt mà thôi.


ĐK.

Xin con tim Thiên Chúa đến trong tim con người, đến mang tình thương đầy.

Xin ơn thiêng Thiên Chúa kết liên bao tâm hồn, bốn phương đẹp mùa xuân.

Tình Thiên Chúa Như Dòng Sông - Phanxicô - Ca Nguyện (1/2)
Tình Thiên Chúa Như Dòng Sông - Phanxicô - Ca Nguyện (2/2)