Trong Mùa Đợi Mong

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Cecilia GX Công Lý

(https://www.youtube.com/watch?v=yXNpoywOTKY)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Mùa Vọng - Giáng Sinh

CBST2

1.

Xin trong mùa đợi mong, lòng chúng con luôn sẵn sàng, như đèn sáng chờ đêm tàn, khi ngày mới dần đến gần.

Xin trong mùa hồi tâm, lòng người ăn năn gặp Chúa.

Xin Chúa tha tội chúng con.

Xin Chúa biến đổi chúng con.


2.

Xin trong mùa đợi mong, đoàn chúng con chung tấm lòng, mong đợi Chúa nguồn an bình, xin được sống đẹp ân tình.

Xin cho người tìm nhau, mời gọi thương yêu, hiệp nhất.

Xin Chúa giao hòa chúng con.

Xin Chúa sum họp chúng con.


3.

Xin trong mùa hồng ân, lòng chúng con thêm thánh thiện, trong màu tím đời suy niệm, trong nhịp sống hòa kinh nguyện.

Xin ban lửa huyền siêu để lòng tin yêu bừng sáng.

Xin Chúa soi lòng chúng con cho thắm lên tình sắt son.