Xin Ơn Bình An

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Hiệp Nhất - Bình An

CBST2

ĐK.

Nguyện xin Chúa bao năm trần gian cho con bình an,

luôn vững tin, vì có Chúa là núi đá náu thân.

Hành trình xa, con đi ngàn phương,

không lo sầu vương, nhờ Chúa thương,

quyền năng Chúa chở che mãi trên đường.


1.

Quyền năng Chúa phủ bóng trên con

giúp con vượt lên, bước trên đường mới.

Quyền năng Chúa nguồn ơn tái sinh,

nguồn ơn tái sinh mở đường phúc vinh.


ĐK.

Nguyện xin Chúa bao năm trần gian cho con bình an,

luôn vững tin, vì có Chúa là núi đá náu thân.

Hành trình xa, con đi ngàn phương,

không lo sầu vương, nhờ Chúa thương,

quyền năng Chúa chở che mãi trên đường.


2.

Hồn con khát tìm uống nước trong,

Chúa đưa dìu con đến bên dòng suối,

và đưa đến đồng xanh thắm tươi,

đồng xanh thắm tươi để con nghỉ ngơi.


ĐK.

Nguyện xin Chúa bao năm trần gian cho con bình an,

luôn vững tin, vì có Chúa là núi đá náu thân.

Hành trình xa, con đi ngàn phương,

không lo sầu vương, nhờ Chúa thương,

quyền năng Chúa chở che mãi trên đường.


3.

Dù con đến vực tối nguy nan,

trái tim bình an chứa chan hạnh phúc.

Lời Chúa thắp đèn soi bước đi,

đèn soi bước đi vượt qua khó nguy.


ĐK.

Nguyện xin Chúa bao năm trần gian cho con bình an,

luôn vững tin, vì có Chúa là núi đá náu thân.

Hành trình xa, con đi ngàn phương,

không lo sầu vương, nhờ Chúa thương,

quyền năng Chúa chở che mãi trên đường.


4.

Cùng dân thánh hòa khúc tân ca,

hát trên đường xa bước qua trần thế.

Đời con có niềm vui chứa chan,

niềm vui chứa chan nhờ tay Chúa ban.


ĐK.

Nguyện xin Chúa bao năm trần gian cho con bình an,

luôn vững tin, vì có Chúa là núi đá náu thân.

Hành trình xa, con đi ngàn phương,

không lo sầu vương, nhờ Chúa thương,

quyền năng Chúa chở che mãi trên đường.

Xin Ơn Bình An - Phanxicô - Hiệp Nhất - Bình An (1/2)
Xin Ơn Bình An - Phanxicô - Hiệp Nhất - Bình An (2/2)