Chúa Ban Cho Chúa Cất Đi

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca đoàn Alleluia Sacramento

(https://www.youtube.com/watch?v=EJyfhZrpLO4)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Ca Nguyện

CBST1

ĐK.

Khi Chúa cất đi rồi Chúa ban cho, con hân hoan tạ ơn Trời.

Khi Chúa ban cho rồi Chúa cất đi, xin cho con biết tạ ơn Trời.

 

1.

Chúa làm ra nắng cho con người, Chúa làm ra mưa.

Ngài luôn thương mến như mẹ hiền, biết đời cần gì.

Xin cho con được vững tin.

Xin cho con luôn được vững tin, để dù đời đổi thay thế nào, con vẫn luôn an bình.


ĐK.

Khi Chúa cất đi rồi Chúa ban cho, con hân hoan tạ ơn Trời.

Khi Chúa ban cho rồi Chúa cất đi, xin cho con biết tạ ơn Trời.

 

2.

Con tạ ơn Chúa ban cho đời tháng ngày an vui.

Một hôm bóng tối giăng xuống đời tắt ngàn nụ cười.

Xin cho con được vững tin.

Xin cho con luôn được vững tin, để dù đời đổi thay thế nào, con vẫn luôn an bình.


ĐK.

Khi Chúa cất đi rồi Chúa ban cho, con hân hoan tạ ơn Trời.

Khi Chúa ban cho rồi Chúa cất đi, xin cho con biết tạ ơn Trời.

 

3.

Con cậy trông Chúa khi đau buồn, ngã gục, chia ly.

Vì bao sự dữ qua tay Ngài sẽ thành sự lành.

Xin cho con được vững tin.

Xin cho con luôn được vững tin, để dù đời đổi thay thế nào, con vẫn luôn an bình.


ĐK.

Khi Chúa cất đi rồi Chúa ban cho, con hân hoan tạ ơn Trời.

Khi Chúa ban cho rồi Chúa cất đi, xin cho con biết tạ ơn Trời.

 

4.

Xin Thần Linh Chúa soi cho đời sáng ngời tâm tư.

Vì con u tối đâu thấy được lẽ Trời nhiệm mầu.

Xin cho con được vững tin.

Xin cho con luôn được vững tin, để dù đời đổi thay thế nào, con vẫn luôn an bình.

Chúa Ban Cho, Chúa Cất Đi - Phanxicô - Ca Nguyện