Đầu Xuân Xin Dâng

Tác giả: Phanxicô & ĐT

Trình bày:  Ca Đoàn Hồng Ân - Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Austin TX

(https://www.youtube.com/watch?v=gfuANaRp84E)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Mùa Xuân

CBST1

1.

Con xin dâng lên tòa Chúa từ nhân.

Ngày đầu xuân con xin kính dâng Ngài

Đây tình nồng và ngàn ước mơ hồng,

Một năm mới mến tin, cậy trông.

 

ĐK.

Ngày đầu xuân xin dâng lên trọn niềm mơ ước,

Nguyện an vui, xin ơn Chúa dẫn đưa con trong đời.

Niềm tin yêu, xin dâng lên trọn niềm tin yêu,

Dâng tháng ngày, nguyện ban phúc ân dư đầy.

 

2.

Con xin dâng lên rượu bánh ngày xuân

Và ngàn hoa khoe màu khắp gian trần.

Xin nhịp nhàng hòa lời hát cung đàn

Tạ ơn Chúa thương ban bình an.


ĐK.

Ngày đầu xuân xin dâng lên trọn niềm mơ ước,

Nguyện an vui, xin ơn Chúa dẫn đưa con trong đời.

Niềm tin yêu, xin dâng lên trọn niềm tin yêu,

Dâng tháng ngày, nguyện ban phúc ân dư đầy.

 

3.

Con xin dâng lên nhịp sống ngày mai,

Đời buồn vui tin rằng Chúa an bài.

Trên đường dài của ngày tháng miệt mài,

Nguyện xuân thắm tươi không nhạt phai.


ĐK.

Ngày đầu xuân xin dâng lên trọn niềm mơ ước,

Nguyện an vui, xin ơn Chúa dẫn đưa con trong đời.

Niềm tin yêu, xin dâng lên trọn niềm tin yêu,

Dâng tháng ngày, nguyện ban phúc ân dư đầy.

Đầu Xuân Xin Dâng - Phanxicô & ĐT - Xuân