Ca Tụng Lời Chúa

Tv 19:10; 118:105.162; Is 40:8; Đnl 32:2)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Lời Chúa

CBST2

1.

Lời Chúa cao quý hơn vàng mười,

ngọt ngào hơn mật, mật nơi tổ ong.


ĐK.

Con hân hoan học theo Lời Chúa,

lắng nghe Lời vàng và giữ như kho tàng.


2.

Lời Chúa soi chiếu trong màn đêm,

là đèn sáng ngời hằng đưa người đi.


ĐK.

Con hân hoan học theo Lời Chúa,

lắng nghe Lời vàng và giữ như kho tàng.


3.

Lời Chúa nâng đỡ che chở người,

Lời ban sức hùng, Lời trao niềm vui.


ĐK.

Con hân hoan học theo Lời Chúa,

lắng nghe Lời vàng và giữ như kho tàng.


4.

Lời Chúa kiên vững muôn ngàn đời

dù cây héo tàn và hoa rụng rơi.


ĐK.

Con hân hoan học theo Lời Chúa,

lắng nghe Lời vàng và giữ như kho tàng.


5.

Lời Chúa như tuyết trên cỏ mềm,

Lời cho cõi đời ngàn nơi đẹp tươi.


ĐK.

Con hân hoan học theo Lời Chúa,

lắng nghe Lời vàng và giữ như kho tàng.

Ca Tụng Lời Chúa - Phanxicô - Lời Chúa