Lễ Dâng Tạ Ơn

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Dâng Lễ

CBST1

1.

Đây bánh rượu từ đồng xa, hương (ơ) hoa của cuộc (ơ) đời,

Xin tiến dâng đời con với ước mong, tình yêu tha thiết trong lòng.

 

ĐK.

Dâng là dâng tiến Cha thiết tha những câu ca bay vút xa.

Những lời tươi đẹp màu hoa, suốt một đời cảm mến tình Cha.

(/ Suốt một đời cảm mến tin Cha.)

 

2.

Dâng Chúa lời tạ ơn, thơm (ơ) hương lúa ruộng (ơ) đồng.

Bao sớm khuya chiều trưa Cha dẫn đưa, tựa như cơn gió đưa con thuyền.


ĐK.

Dâng là dâng tiến Cha thiết tha những câu ca bay vút xa.

Những lời tươi đẹp màu hoa, suốt một đời cảm mến tình Cha.

(/ Suốt một đời cảm mến tin Cha.)

 

3.

Dâng tất cả tình yêu, bao (ơ) nhiêu cũng mọn (ơ) hèn,

Đây trái tim của con chưa sắt son, niềm tin xin Chúa cho vuông tròn. 


ĐK.

Dâng là dâng tiến Cha thiết tha những câu ca bay vút xa.

Những lời tươi đẹp màu hoa, suốt một đời cảm mến tình Cha.

(/ Suốt một đời cảm mến tin Cha.)

Lễ Dâng Tạ Ơn - Phanxicô - Dâng Lễ