t Bụi

(G 19:25; Tv 103:13-14; Pl 3:21; 1Ga 3:2; Rm 13:11-14)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Mùa Chay - Phục Sinh

CBST2

ĐK.

Thiên Chúa hằng sống sẽ đứng lên, trên cát bụi.

Đây là hy vọng cho con người cát bụi phù du.


1.

Chúa là người cha chạnh lòng thương con cái mình,

Chúa xót thương những người kính sợ Ngài.

Vì Ngài biết gốc con người là gì:

Ngài vẫn biết chúng ta là thân cát bụi.


ĐK.

Thiên Chúa hằng sống sẽ đứng lên, trên cát bụi.

Đây là hy vọng cho con người cát bụi phù du.


2.

Xác hèn của ta chờ đợi ơn thiêng biến đổi,

sẽ giống như xác thể Đấng Cứu Chuộc.

Ngày sau hết Đức Ki-tô quang lâm,

Ngài vinh hiển, chúng ta hiển vinh với Ngài.


ĐK.

Thiên Chúa hằng sống sẽ đứng lên, trên cát bụi.

Đây là hy vọng cho con người cát bụi phù du.


3.

Kiếp người dần qua, người đừng quên thân cát bụi,

hết tháng năm sẽ về với cát bụi.

Cùng theo Chúa bước đi trọn cuộc đời,

cùng trông ngóng chốn Quê Thật trong Nước Trời.


ĐK.

Thiên Chúa hằng sống sẽ đứng lên, trên cát bụi.

Đây là hy vọng cho con người cát bụi phù du.


4.

Hãy tỉnh dậy đi vì giờ đây đêm đã tàn,

phúc cứu độ với ngày đã đến gần.

Nào mặc lấy Đức Giê-su Ki-tô,

đừng đeo bám thói hư của thân xác mình.


ĐK.

Thiên Chúa hằng sống sẽ đứng lên, trên cát bụi.

Đây là hy vọng cho con người cát bụi phù du.

Cát Bụi - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh