Thế Giới Này Là Bàn Thánh

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

(https://www.fb.com/100009283137385/videos/2730874777231933/)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Dâng Lễ

CBST2

ĐK.

Trái đất này, thế giới này là bàn thánh.

Chúng con trong ngàn dân dâng bánh thơm với rượu ngon, dâng lời cầu cho nhân loại.


1.

Xin cho toàn nhân loại nên một dân thánh, nên một tấm bánh.

Xin Chúa Ki-tô kết hiệp trần gian, tháp nhập ngàn dân trong sự viên mãn nơi Người.


ĐK.

Trái đất này, thế giới này là bàn thánh.

Chúng con trong ngàn dân dâng bánh thơm với rượu ngon, dâng lời cầu cho nhân loại.


2.

Xin cho đời thanh bình, chim bồ câu trắng bay về trong nắng.

Xin Chúa thương yêu nối lại tình thân, kết hòa ngàn dân chung lòng xây đắp gian trần.


ĐK.

Trái đất này, thế giới này là bàn thánh.

Chúng con trong ngàn dân dâng bánh thơm với rượu ngon, dâng lời cầu cho nhân loại.


3.

Xin cho người yêu người, yêu rừng xanh mát, yêu vườn thơm ngát.

Xin khắp nơi nơi giữ bầu trời thanh, giữ màu biển xanh, ngôi nhà chung mãi an lành.


ĐK.

Trái đất này, thế giới này là bàn thánh.

Chúng con trong ngàn dân dâng bánh thơm với rượu ngon, dâng lời cầu cho nhân loại.

Thế Giới Này Là Bàn Thánh - Phanxicô - Dâng Lễ