Thiên Thần Bản Mệnh 3

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Chư Thánh

CBST2

ĐK.

Đường đời con gieo bước,

Chúa không để mặc con đơn hành.

Ngài đã chăm lo trước,

phái thiên thần giữ con an lành.


1.

Con luôn tin cậy Chúa

là núi đá che chở con.

Con luôn theo đường Chúa dạy,

thoát lưới giăng hại con.


ĐK.

Đường đời con gieo bước,

Chúa không để mặc con đơn hành.

Ngài đã chăm lo trước,

phái thiên thần giữ con an lành.


2.

Con không lo lạc lối về,

vấp ngã hay tàn hơi.

Con theo thiên thần giữa đời,

vững bước đi mọi nơi.


ĐK.

Đường đời con gieo bước,

Chúa không để mặc con đơn hành.

Ngài đã chăm lo trước,

phái thiên thần giữ con an lành.


3.

Ai luôn tin tưởng khấn cầu,

Chúa sẽ thương giải nguy.

Mưa tuôn, sông cuộn, thác gào,

có Chúa không sợ chi.


ĐK.

Đường đời con gieo bước,

Chúa không để mặc con đơn hành.

Ngài đã chăm lo trước,

phái thiên thần giữ con an lành.


4.

Con nghe thiên thần nhắn nhủ

những lẽ khôn điều hay.

Con thêm kiên định mỗi ngày,

tiến mãi trên đường ngay.


ĐK.

Đường đời con gieo bước,

Chúa không để mặc con đơn hành.

Ngài đã chăm lo trước,

phái thiên thần giữ con an lành.


5.

Con theo thiên thần hát mừng,

kính Chúa các đạo binh.

Xin cho con gần Chúa hoài,

hát mãi kinh tạ ơn.


ĐK.

Đường đời con gieo bước,

Chúa không để mặc con đơn hành.

Ngài đã chăm lo trước,

phái thiên thần giữ con an lành.

Thiên Thần Bản Mệnh 3 - Phanxicô - Chư Thánh