Kính Dâng Về Trời

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Babylon Melbourne

(https://www.youtube.com/watch?v=DD28n4QkK6E)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Dâng Lễ

CBST1

1.

Nhìn lên Chúa tình không bến bờ.

Nhìn lên bàn thờ mà thấy lòng ấm nồng.

 

ĐK.

Kính dâng về Trời tháng năm cuộc đời trần gian.

(Hiệp dâng lên Trời ngày tháng cuộc đời gian trần.)

 

2.

Nguyện dâng Chúa mùa thu úa vàng,

Mùa xuân nồng nàn làm sáng ngời cõi đời.


ĐK.

Kính dâng về Trời tháng năm cuộc đời trần gian.

(Hiệp dâng lên Trời ngày tháng cuộc đời gian trần.)

 

3.

Hồn chim én tìm bay cuối trời,

Chờ mong tình Người làm thắm nồng xuân hồng. 


ĐK.

Kính dâng về Trời tháng năm cuộc đời trần gian.

(Hiệp dâng lên Trời ngày tháng cuộc đời gian trần.)

Kính Dâng Về Trời - Phanxicô - Dâng Lễ