Tựa Áng Hương Trầm

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Dâng Lễ

CBST2

1.

Lạy Chúa, lời con nguyện cầu nhẹ vút tựa áng hương trầm, xin tiến dâng, xin dâng.


2.

Lời hát hợp tiếng muôn người, lòng mến cùng hướng lên trời, xin tiến dâng, xin dâng.


3.

Lạy Chúa, này lúa nương đồng cùng với rượu mới thơm nồng, xin tiến dâng, xin dâng.


4.

Tình Chúa là chốn nương nhờ, cuộc sống là lễ tôn thờ, xin tiến dâng, xin dâng.

Tựa Áng Hương Trầm - Phanxicô - Dâng Lễ