Mừng Chúa Phục Sinh

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Mùa Chay - Phục Sinh

CBST2

ĐK.

Mừng Vua vinh quang phục sinh, đất trời chung lời hoan ca.

Al-lê-lu-ia.

Cây Thánh Giá đã nở hoa, lời "hô-san-na" vút xa.

Al-lê-lu-ia.


1. Mừng vui thay, Sư Tử Nhà Giu-đa đã phá tan xích xiềng của Con Rắn Già.

Này đây Mặt Trời Công Chính đã bừng lên, rạng soi ánh quang chan hòa.


ĐK.

Mừng Vua vinh quang phục sinh, đất trời chung lời hoan ca.

Al-lê-lu-ia.

Cây Thánh Giá đã nở hoa, lời "hô-san-na" vút xa.

Al-lê-lu-ia.


2.

Ngài thay dân trả nợ tội A-đam.

Quý giá thay, phúc kỳ diệu tay Chúa làm.

Đoàn chiên vượt qua đêm tối, đến bờ vui, mật ngon sữa thơm an lành.


ĐK.

Mừng Vua vinh quang phục sinh, đất trời chung lời hoan ca.

Al-lê-lu-ia.

Cây Thánh Giá đã nở hoa, lời "hô-san-na" vút xa.

Al-lê-lu-ia.


3.

Mừng vui lên, Chúa đã tỏ vinh quang.

Hãy hát lên, Chúa đã phục sinh khải hoàn.

Hừng đông bừng lên sức sống.

Đất mùa xuân nở hoa phúc ân cứu độ.


ĐK.

Mừng Vua vinh quang phục sinh, đất trời chung lời hoan ca.

Al-lê-lu-ia.

Cây Thánh Giá đã nở hoa, lời "hô-san-na" vút xa.

Al-lê-lu-ia.

Mừng Chúa Phục Sinh - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh