Dâng Trong Ngày Vui

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

(https://www.fb.com/100009283137385/videos/780805940418549)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Hôn Lễ

CBST2

ĐK.

Rượu nho bánh miến với niềm vui thắm tươi, hợp lòng dâng tiến để tạ ơn Chúa Trời đã ban tình sáng ngời tuyệt vời, tuyệt vời.


1.

Xin tạ ơn Chúa thương an bài, kết duyên (là) duyên thắm tình son.

Trong (là) trong mỗi việc Chúa làm có quà riêng tặng tuổi thanh xuân.


ĐK.

Rượu nho bánh miến với niềm vui thắm tươi, hợp lòng dâng tiến để tạ ơn Chúa Trời đã ban tình sáng ngời tuyệt vời, tuyệt vời.


2.

Xin tình yêu Chúa như xuân nồng đến cho tình nhân thế trổ bông, cho người theo ơn gọi sắt cầm có hồng ân nhiệm lạ trăm năm.


ĐK.

Rượu nho bánh miến với niềm vui thắm tươi, hợp lòng dâng tiến để tạ ơn Chúa Trời đã ban tình sáng ngời tuyệt vời, tuyệt vời.


3.

Dâng lời kinh thiết tha muôn nhà, tháng năm dài xin Chúa dìu qua.

Xin cậy trông nương tựa Chúa hoài, vững niềm hy vọng ở tương lai.


ĐK.

Rượu nho bánh miến với niềm vui thắm tươi, hợp lòng dâng tiến để tạ ơn Chúa Trời đã ban tình sáng ngời tuyệt vời, tuyệt vời.

Dâng Trong Ngày Vui - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối