Tạ Ơn

Tác giả: Phanxicô

Phần: Thơ

Tạ ơn


Gió trời đến chốn chân quê

Gọi con từ thuở mẹ về với cha

Nhỏ nhoi một hạt mưa sa

Xác thơm sương gội, hồn hoa nắng đầy

Tuổi thơ trải một tờ mây

Chép kinh thả cánh diều bay lên trời

Lớn lên bằng tiếng ru hời

Nằm nghiêng cánh võng ngắm người yêu thương

Đêm nghe hoa bưởi dâng hương

Biết vườn thiêng tự thiên đường chắp hương

Con tằm vấn vít tơ vương

Tìm theo vần điệu, hồn nương cung đàn

Vì thơ trời thắp trăng ngàn

Vì dòng kinh nhạc trời làm gió reo

Thế nên bụi đất, bọt bèo

Dám đem lời mọn góp vào vô biên

Mai sau tiếng vạc trăm miền

Đan thành nhã nhạc chung niềm tạ ơn.


Pxc