Đây Ngàn Bông Lúa

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca đoàn Gabriel GX Tân Dân

(https://www.youtube.com/watch?v=mfgEgwQlJC4)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Dâng Lễ

CBST1

1.

Đây ngàn bông lúa nơi quê nhà, đây chùm nho chín hương đồng xa.

 

ĐK.

Chúng con thành kính dâng lên trời cao, khấn xin tình Chúa ban ơn dạt dào.

 

2.

Đây giọt nước mắt vương ưu phiền, đây lời ca hát mang niềm vui.


ĐK.

Chúng con thành kính dâng lên trời cao, khấn xin tình Chúa ban ơn dạt dào.

 

3.

Đây từng năm tháng đi trên đời, đây lòng yêu mến luôn đầy vơi.


ĐK.

Chúng con thành kính dâng lên trời cao, khấn xin tình Chúa ban ơn dạt dào.

 

4.

Đây niềm thao thức bao đêm dài, đây ngàn mơ ước cho ngày mai. 


ĐK.

Chúng con thành kính dâng lên trời cao, khấn xin tình Chúa ban ơn dạt dào.

Đây Ngàn Bông Lúa - Phanxicô - Dâng Lễ